Politika privatnosti

INICIJATOR web stranicom upravlja MTF Društvo s ograničenom odgovornošću Travnik, sa sjedištem na adresi Čabruša broj 1, Travnik, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu „Mi“).

Mi brinemo za Vašu privatnost. Mi smo u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („ZZLP“) kontrolor i obrađivač Vaših ličnih podataka, stoga ćemo Vas u ovoj Politici privatnosti upoznati sa načinom na koji Mi tretiramo lične podatke i dati Vam pojedine savjete kojih bi se trebali pridržavati prilikom korištenja naših usluga.

Ova Politika privatnosti obrazlaže naše postupke vezano za lične podatke koje dobrovoljno pružate prilikom korištenja usluga na našoj web stranici INICIJATOR (www.inicijator.ba).

Obrađivanje ličnih podataka je neophodno za održavanje našeg poslovanja i pružanja usluga, stoga Vas molimo da pažljivo pročitate Uslove korištenja usluga i ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa našim načinom rada. Vaše lične podatke prikupljamo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

Ukoliko ne želite da prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke na način propisan u ovoj Politici privatnosti, nećete moći koristiti većinu naših usluga.

Nismo odgovorni za sadržaj i/ili Politiku privatnosti bilo kojeg drugog korisnika, linkova na koje možete biti upućeni preko naše web stranice, drugih Internet stranica i/ili aplikacija.

Koji se lični podaci prikupljaju, za koju svrhu i na kojoj zakonskoj osnovi?

Za registrovane korisnike, fizička lica/odgovorne osobe pravnog lica, prikupljamo i obrađujemo ispod navedene lične podatke:

  • ime;
  • prezime;
  • spol;
  • godina rođenja;
  • adresa stanovanja (ulica, grad, država);
  • e-mail adresa;
  • broj telefona;
  • lokacija (samo grad iz kojeg pristupate na web stranicu INICIJATOR);
  • druge lične podatke dostavljene prilikom Vaše registracije na našu web stranicu radi pružanja usluge ili putem e-maila nakon registracije;

Navedene lične podatke prikupljamo u svrhu pružanja usluga u skladu sa Uslovima korištenja usluga dostupnim na našoj web stranici.

Kao registrovani korisnici imate opciju da prilikom registracije date saglasnost za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka.

Neregistrovani korisnici će imati pristup samo podacima o pravnim licima (objave, oglasi za posao, kategorije, potkategorije).

Korisnici fizička lica mogu datu saglasnost u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to deaktiviranjem ili brisanjem korisničkog računa kada će svi lični podaci korisnika biti izbrisani iz baza podataka bez odlaganja a najkasnije u roku od 30 dana od dana brisanja/deaktiviranja računa. Svi podaci na INICIJATORU se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uslovima korištenja kao i ovom Politikom privatnosti.

Mi koristimo Vaše lične podatke u svrhu kontrole pristupa sistemu i registracije za korištenje naših usluga. Podaci koje dostavite mogu biti korišteni kako bismo Vas kontaktirali u cilju poboljšanja Vašeg iskustva u vezi s uslugama. Osim toga, Vaši se lični podaci mogu koristiti u izradi anonimne statistike i izvještaja o našim uslugama.

Mi nećemo pohranjivati, prenositi ili na bilo koji način obrađivati Vaše lične podatke osim u gore navedene posebne svrhe.

Obrada Vaših ličnih podataka nužna je za izvršavanje gore navedene svrhe na osnovu Vaše saglasnosti. Možemo isto tako obrađivati Vaše lične podatke kad to smatramo razumno nužnim u slučaju ispunjavanja zakonskih ili regulatornih obaveza ili kada je to neophodno radi ispunjavanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane kojoj je neophodno dati informaciju.

Niste obavezni da navedete Vaše lične podatke koje možemo tražiti, ali, ako to ne uradite u mnogim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo našu uslugu ili da odgovorimo na pitanja koje možete imati.

Možete u svakom trenutku povući datu saglasnost, a da pritom to ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se temelji na Vašoj saglasnosti prije njenog povlačenja.

Mi ne donosimo odluke koje utiču na Vas na osnovu korištenja algoritama ili profiliranja.

Direktni marketing

Kao nosioci ličnih podataka, imate pravo da podnesete besplatan prigovor na zahtjev kontrolora u pogledu budućeg korištenja ili prijenosa Vaših podataka za svrhu direktnog marketinga ili da budete obaviješteni prije nego što Vaši podaci budu prvi put preneseni trećoj strani u svrhu direktnog marketinga.

U slučaju da ne date suglasnost, Vaši lični podaci ne mogu se dostaviti trećoj strani.

Potrebna je Vaša izričita suglasnost za slanje poruka na Vašu e-mail adresu u svrhu direktnog marketinga. Marketinške poruke neće dolaziti na Vašu e-mail adresu ukoliko odbijete dati Vašu suglasnost da primate takve poruke.

Gdje se pohranjuju podaci i gdje se prenose?

Vaši se lični podaci pohranjuju na računarima i serverima u Bosni i Hercegovini i na serverima koji se nalaze u Evropskoj Uniji, Savezna Republika Njemačka. U slučaju da server bude premješten u neku drugu državu ili ukoliko bude postojala namjera da se Vaš podaci prenose u neku drugu državu tražiti ćemo Vašu saglasnost putem e-mail-a.

Detalji o kontroloru i primateljima ličnih podataka

Kontrolor i obrađivač Vaših ličnih podataka je MTF Društvo s ograničenom odgovornošću Travnik, sa sjedištem na adresi Čabruša broj 1, Travnik, Bosna i Hercegovina.

Mjere sigurnosti zaštite ličnih podataka

Svi prikupljeni lični podaci se pohranjuju elektronski uz primjenu odgovarajućih mjera i procedura u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupa, održavanja nivoa sigurnosti ličnih podataka i korištenja podataka prikupljenih online na pravilan način.

Iako primjenjujemo sve adekvatne mjere protiv neovlaštenog pristupa podacima, ne možemo garantovati da neki od prikupljenih ličnih podataka nikada neće biti otkriveni na način suprotan odredbama ove Politike privatnosti. Slučajni pristup može, na primjer, biti posljedica pogrešne interpretacije prilikom pristupa web stranici koja sadrži takve podatke, u svrhu ispravljanja takvih podataka. U najvećoj mogućoj mjeri utvrđenoj zakonom ne odgovaramo za štetu učinjenu korisnicima od strane trećih lica prilikom slučajnog pristupa podacima.

Korištenje kolačića

Prilikom korištenja kolačića mi ne prikupljamo Vaše lične podatke.

Za analizu kretanja korisnika na INICIJATOR web stranici koristimo alat Google Analytics. Google Analytics je tehnološka usluga koja nam pomaže da bolje razumijemo način na koji naši korisnici koriste usluge (npr. koliko vremena provode na kojim stranicama, na koje poveznice odlučuju kliknuti, što korisnici rade i šta im se sviđa, itd.). To nam omogućuje izgradnju i održavanje naše usluge uz povratnu informaciju korisnika.

Google Analytics ne identifikuje pojedinačne korisnike niti povezuje vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje posjeduje Google. Za više informacija o načinu upotrebe kolačića od strane Google Analytics slijedite ovaj link. Možete da isključite cjelokupno korištenje kolačića Google Analytics slijedeći ovaj link.

Također, upotrebljavamo kolačiće u marketinške svrhe kako bismo svojim korisnicima pristupili oglašavanjem koje je prilagođeno njihovim interesima. Kolačiće koristimo i kako bismo smanjili vjerojatnost prikazivanja oglasa i mjerili učinkovitost svojih mjera oglašavanja.

Poruke od INICIJATORA

U određenim slučajevima INICIJATOR će Vam slati poruke i/ili obavještenja na e-mail adresu ili Vas kontaktirati na drugi način. Veoma je bitno da u postavkama korisničkog računa navedete važeću e-mail adresu, kako bi primili i pročitali sve poruke koje Vam eventualno pošalje Platforma INICIJATOR, te bili blagovremeno obaviješteni o dopunama ili promjenama u radu INICIJATOR-a. Primjera radi, dobit ćete e-mail kada registrujete svoj račun, u slučaju da zaboravite lozinku na korisničkom računu, itd. Registracioni e-mail, koji ćete dobiti prilikom registracije korisničkog računa sadrži upute za potvrdu registracije korisničkog računa.

Osim poruka/obavještenja koja se tiču korištenja Usluga na INICIJATORU, na navedenu e-mail ćemo Vam povremeno slati i promotivne e-mailove na osnovu Vaše saglasnosti.

U postavkama korisničkog računa, u svako vrijeme, možete isključiti i uključiti primanje promotivnih e-mailova od INICIJATOR-a.

Ostavljamo mogućnost da s Vama stupimo u kontakt i putem telefonskog broja navedenog u postavkama korisničkog računa u slučaju da je to potrebno radi pružanja tehničke podrške ili bilo kojih drugih razloga vezanih za korištenje Usluga. Napominjemo da će se komunikacija između korisnika i nas odvijati putem telefona samo u izuzetnim slučajevima, te da e-mail ostaje primarni način komunikacije.

Uz Vašu saglasnost na broj telefona također možete dobiti i SMS poruke koje sadrže poruku/obavještenje.

Mogućnost da Vas kontaktiramo je od značaja za sigurno i brzo funkcionisanje naših Usluga, ali mi poštujemo Vašu privatnost i u slučaju da izbrišete korisnički račun INICIJATOR Vas neće kontaktirati na bilo koji od gore navedenih načina, osim u slučaju ako napravite novi korisnički račun.

Vrijeme zadržavanja podataka

Vaši će lični podaci biti pohranjeni samo za period u kojem su potrebni u gore navedene svrhe. Ukoliko se pokrene bilo kakav sudski ili disciplinski postupak, lični se podaci mogu pohraniti do kraja trajanja tog postupka, uključujući i sve eventualne žalbene rokove, a nakon toga će se isti brisati ili arhivirati.

Vaši se lični podaci neće čuvati u obliku koji bi omogućavao Vašu identifikaciju za vrijeme duže nego što nam je razumno potrebno da ostvarimo svrhu u koju su isti prikupljeni ili u skladu sa mjerodavnim pravom koje se odnosi na period zadržavanja podataka.

Kako možete pristupiti Vašim ličnim podacima? / Daljnja prava

U skladu sa uvjetima utvrđenim mjerodavnim pravom, između ostalog, imate i sljedeća prava: (i) provjeriti prikupljamo li Vaše lične podatke, koje lične podatake prikupljamo, te pristupiti odnosno tražiti kopiju tih podataka, (ii) zahtijevati ispravak, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji su netačni ili koji se obrađuju protivno važećim propisima, (iii) tražiti od nas da ograničimo prikupljanje, obradu ili korištenje Vaših ličnih podataka, (iv) u određenim okolnostima i zbog legitimnih razloga usprotiviti se obradi Vaših ličnih podataka, (v) tražiti prenosivost podataka.

Ukoliko želite znati više ili želite iskoristiti jedno ili više od iznad navedenih prava, molimo Vas, obratite nam se tako što ćete poslati e-mail poruku na e-mail adresu: info@inicijator.ba.

Imate pravo, u bilo koje vrijeme, izmijeniti lične podatke putem postavki korisničkog računa ili izbrisati korisnički račun. Brisanjem korisničkog računa Vaši lični podaci na INICIJATOR-u ostaju sačuvani u bazi još 30 dana, te se po isteku roka u potpunosti brišu, osim u slučajevima kada imamo zakonsku ili neku drugu osnovu da određene lične podatke zadržimo na određeni period i nakon isteka roka.

Učinit ćemo sve da zaštitimo Vaše lične podatke u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, svim drugim primjenjivim propisima i ovom Politikom privatnosti, ali ne odgovaramo za lične podatke koje međusobno razmjene i/ili saznaju korisnici, kao ni lične podatke koje pružite trećoj strani radi korištenja usluga plaćanja i dostavljanja te na drugi način u odnosu sa drugim korisnicima.

U slučaju bilo kakvog prigovora, imate pravo svoj prigovor u vezi s obradom Vaših ličnih podataka dostaviti tijelu nadležnom za nadzor obrade ličnih podataka.

Odgovornost

INICIJATOR ne odgovara za tačnost podataka koje su unijeli drugi korisnici, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

Izmjene i dopune

Ova Politika privatnosti je podložna izmjenama i dopunama.

U slučaju bitnih promjena Politike privatnosti biti ćete obaviješteni putem web stranice INICIJATOR uz posebno obavještenje poslano na adresu naznačenu u Pristupnici.

U slučaju bitnih promjena potrebno je da ažurirate Vašu saglasnost ili možete koristiti druga prava navedena u Politici privatnosti.

S poštovanjem,

Vaš INICIJATOR