ASA OSIGURANJE

Saradnik za rasknjižavanje uplata (m/ž)

jedan (1) izvršilac (m/ž) Glavne odgovornosti i zadaci: Prati priliv i odliv novčanih sredstava sa računa Društva, te kontroliše ispravnost dokumentacije za odliv novčanih sredstava sa računa Društva. Vrši formalnu, suštinsku, računsku i zakonsku kontrolu finansijskih dokumenata. Vrši kontolu kompletnosti i urednosti prateće dokumetacije. Vrši kontrolu isplate šteta, te priprema izvještaje o isplaćenim štetama. Kontroliše obračun poreza u skladu sa zakonskim propisima. Analizira potraživanja i naplatu. Izrađuje izvještaje o dužnoj premiji. Generiše obavijesti o dužnoj premiji osiguranja Obavlja korespondenciju i komunikaciju sa dužnicima. Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu dužne premije Priprema dokumentaciju klijenta za utuženje po osnovu dužne premije. Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza. Vrši arhiviranje dokumentacije. Vodi i/ili učestvuje u složenim projektima iz domena finansija i računovodstva. Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti. Vodi evidenciju o stanju i kretanju blagajne/gotovine na nivou Društva i u Podružnicama Društva. Obračunava i isplaćuje akontacije o osnovu službenih putovanja i sl. Priprema izvještaje o obavezama Društva za plaćanje i daje naloge za plaćanje obaveza. Vrši arhiviranje dokumentacije. Izvještava rukovodioca o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti. Sarađuje i komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija. Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca. Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: Srednja stručna sprema (SSS) – završena srednja škola ekonomske struke, gimnazija i sl.; Prednost kandidatima sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima; Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad; Odlične organizacijske sposobnosti; Izražena sistematičnost i analitičnost u radu; Aktivno znanje engleskog jezika; Odlično poznavanje rada na računaru, sa posebnim akcentom na MS Excel; Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati na posao.asaosiguranje@asa.ba Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.