Uslovi korištenja usluga

Član 1 - Uvod

INICIJATOR je online platforma ("INICIJATOR" ili "Web stranica") koja omogućava poslovnim partnerima, pravnim licima, da promovišu svoje proizvode/usluge radi povezivanja sa potencijalnim poslovnim partnerima i licima koja traže zaposlenje te krajnjim potrošačima postavljanjem sadržaja na online platformu.

INICIJATOR omogućava korisnicima, fizičkim licima. da pretražuju stranicu te pronalaze oglase i objave o proizvodima, uslugama, oglasima poslodavaca i druge informacije u skladu sa njihovim interesovanjima.

Web stranica INICIJATOR u vlasništvu je društva MTF d.o.o. Travnik, sa sjedištem na adresi Čabruša broj 1, Travnik, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu "Mi" ili "Pružalac usluge").

Kako bismo Vam približili naš način rada i olakšali korištenje naše online platforme INICIJATOR ovi Uslovi korištenja usluga sadrže detaljne podatke o našim Uslugama.

Uslovi korištenja usluga ("Uslovi") vrijede za web stranicu www.inicijator.ba i sve njene pripadajuće sadržaje. Ukoliko odlučite koristiti INICIJATOR i usluge koje nudimo, pristajete biti obavezani ovim Uslovima kao i svim naknadnim izmjenama koje se na njih odnose.

Prilikom korištenja Web stranice, primjenjivat će se ovi Uslovi te svi važeći zakoni u Bosni i Hercegovini. Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmijenimo/dopunimo sadržaj ovih Uslova ili sadržaj Politike privatnosti, uz obavještenje poslano na e-mail adresu naznačenu prilikom registracije ili u zaključenom ugovoru.

U zavisnosti od kategorije kojoj pripadate biti će Vam dostupan različit sadržaj i usluge naše Web stranice.

INICIJATOR predviđa tri kategorije korisnika naših usluga:

 • Registrovani korisnici pravna lica ("Partneri");

Pružalac usluge i Partneri će zaključiti ugovor o korištenju Web stranice u svrhu pružanja usluga ustupanja marketinškog prostora na Web stranici, usluge objavljivanja oglasa za posao i promotivnih obavijesti te drugih usluga u skladu sa odabranima paketom usluga.

Sve ove obavijesti i reklame Partneri će objavljivati na svojim profilima na INICIJATOR-u i naslovnoj stranci INICIJATOR-a zavisno od odabranog paketa.

Partner može birati između paketa ponuđenih na INICIJATOR-u: BASIC, SILVER, GOLD, PREMIUM.

Ponuđene usluge u okviru paketa su dostupne na INICIJATOR-u a detaljni uslovi pružanja usluga biti će sadržani u ugovoru zaključenom pojedinačno sa Partnerom.

Pružalac usluge će uložiti napore i materijalna sredstva u razvoj INICIJATOR-a, međutim, Pružalac usluga ne odgovara i ne garantuje Partneru za posjećenost Web stranice od strane drugih korisnika, niti da će korisnici koristiti Web stranicu.

 • Registrovani korisnici fizička lica;

Registrovani korisnici fizička lica bit će u mogućnosti da besplatno primaju obavijesti direktno na e-mail iz okvira kategorije i potkategorije koja ih u datom trenutku interesuje i koju sami odaberu i specifične promo obavijesti od svih registrovanih pravnih lica. Također, registrovani korisnici fizička lica mogu odabrati da na e-mail primaju obavijesti o oglasima za posao za struku odnosno zanimanja od interesovanja. Sve obavijesti registrovani korisnici će primati na osnovu prethodne saglasnosti date u skladu sa našom Politikom privatnosti.

 • Neregistrovani korisnici.

Neregistrovani korisnici će moći pregledati obavijesti iz kategorija i podkategorija koje su javno dostupne prilikom pristupa INICIJATOR-u. Neregistrovani korisnici neće moći primati obavijeti putem e-maila niti biti obaviještavani o novostima.

Član 2 - Opis usluge i način korištenja

INICIJATOR kao online platforma omogućava Partneru da promoviše svoje proizvode/usluge radi povezivanja Partnera sa potencijalnim poslovnim partnerima i licima koja traže zaposlenje te krajnjim potrošačima postavljanjem sadržaja na online platformu.

Web stranica www.inicijator.ba sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja Partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova koji upućuju na vanjske web stranice. Svi sadržaji dostupni na Web stranici objavljeni su u dobroj namjeri. INICIJATOR ne garantuje za tačnost podataka u oglasima, reklamama i drugim obavijestima te i ovim putem podsjećamo Partnere na moralnu i zakonsku odgovornost.

Mi ćemo u dobroj namjeri kontaktirati poslodavca s ciljem izmjene i prilagođavanja oglasa za posao koji kao uslov sadrže spol, starost ili neko drugo slično svojstvo posloprimca, osim ukoliko je to odlučujući i stvarni uslov za obavljanje posla, ili taj uslov predstavlja vid afirmativne mjere zapošljavanja (rodna ravnopravnost u kompaniji, poreske/druge olakšice za zapošljavanje pripadnika određene starosne skupine i sl.). Ukoliko takvi oglasi ne budu ukolonjeni ili prilagođeni u roku od 2 sata od slanja obaviještenja od strane Partnera Mi ćemo ukoloniti takav sadržaj sa INICIJATOR-a..

Način i uslovi promovisanja Partnera definisat će se u odabranim paketima usluga.

Obavijesti koje se klasifikuju kao Promo dolaze svim registrovanim korisnicima u vidu e-mail notifikacija.

Promocija oglasa ne podrazumijevaju da je INICIJATOR na bilo koji način Partnerima prepustio pravo utjecaja na tehničko uređenje stranice. Pružalac usluga će uvažiti prijedloge Partnera ukoliko se oni uklapaju u koncept Web stranice i doprinose promociji Partnera.

Član 3 – Registracija

Kako biste se registrovali za korištenje INICIJATOR usluga dovoljno je da se registrujete putem ikone "Prijavite se" i "Registracija" u gornjem desnom uglu Web stranice gdje ćete popuniti potrebne podatke.

Za registraciju su potrebni sljedeći podaci:

 • ime;
 • prezime;
 • spol;
 • godina rođenja;
 • adresa stanovanja (ulica, grad, država);
 • e-mail adresa;
 • broj telefona;

Nakon prijave na e-mail ćemo Vam poslati lični, šifrom zaštićeni pristup te ćete moći pregledati podatke koje ste pohranili i upravljati njima. Prilikom slanja ovog e-maila od Vas ćemo zatražiti potrebne saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Prijava je dobrovoljna, ali može biti preduslov za upotrebu naših usluga.

Član 4 - Zaštita ličnih podataka

Pružalac usluge čini sve kako bi zaštitio privatnost svojih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, te će lični podaci biti korišteni samo u svrhu spajanja Partnera sa potencijalnim poslovnim partnerima kao i ostalih korisnika INICIJATOR-a, u skladu sa Politikom privatnosti dostupnom na Web stranici.

Pružalac usluga prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke samo uz Vaš saglasnost ili ukoliko zakonske odredbe to omogućavaju.

Pružalac usluga prikuplja, obrađuje i koristi ove podatke koji su neophodni za nesmetano pružanje usluga na INICIJATOR-u.

Ukoliko ste dali saglasnost da primate informacije o INICIJATOR aktivnostima u toku registracije na Web stranicu ili u bilo koje drugo vrijeme, primati ćete povremene informacije o uslugama. Saglasnost se može opozvati u bilo koje vrijeme putem e-maila info@inicijator.ba ili klikom na link na Web stranici. Saglasnost za primanje poruke slijedi nakon emaila potvrde poslane od strane Pružaoca usluga prilikom registracije. Klikom na link u emailu, registrovati ćete se za primanje obavijesti.

Pružalac usluga ne odgovara po bilo kojem osnovu, ukoliko Vi sami otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre (e-mail adresa i lozinka) ili im te podatke učinite dostupnim na drugi način.

Član 5 – Zaštita autorskih prava

Pružalac usluga zadržava sva prava na vlastitim sadržajima u svim oblicima. Neovlašteno korištenje autorskog i drugog prava intelektualnog vlasništva smatra se kršenjem autorskih prava Pružaoca usluga i uživa zakonsku zaštitu. Isto se primjenjuje na sadržaje na kojima Partneri ili drugi korisnici i treća lica imaju ova prava. Zabranjeno je preuzimanje i/ili kopiranje svih sadržaja INICIJATOR-a u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu.

Ako Pružalac usluga uoči da sadržaj objavljen od strane Partnera vrijeđa autorska i druga prava intelektualnog vlasništva drugih Partnera, korisnika ili trećih lica upozoriti će Partnera na moguće povrede te će od Partnera zahtijevati da sadržaj ukloni. Ukoliko Partner ne ukolni sadržaj u roku od 2 sata od slanja zahtjeva Pružalac usluga će sam ukloniti takav sadržaj. Pružalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih i drugih prava, ali će preuzeti adekvatne mjere, ukoliko se utvrdi da kršenje postoji.

Član 6 - Odgovornost u vezi sa sadržajem

Pružalac usluga ne odgovara za tačnost, kvalitetu, potpunost, pouzdanost ili vjerodostojnost sadržaja objavljenih od strane korisnika i/ili Partnera.

INICIJATOR je stranica koja pruža platformu za razmjenu ponude i potražnje te Pružalac usluge neće imati obaveze posrednika te će u pregovorima poslovnih partnera koji su spojeni putem INICIJATOR-a učestvovati samo ukoliko to smatra potrebnim ili korisnim. Konkretno, Pružalac usluge ne postupa kao organizator, turistička ili bilo koja druga agencija u bilo kojem trenutku.

Pružalac usluga nije dužan da provjerava točnost sadržaja postavljenog od strane Partnera ili informacija dostavljenih od strane drugih korisnika. Objavljivanje sadržaja koji generiraju korisnici, kao i njihovi izvještaji na INICIJATOR-U ne odražavaju mišljenje Pružaoca usluge.

Poveznice, oglasi i podaci koji se tiču sadržaja koje objavljuju Partneri ili korisnici ne moraju nužno biti tačni.

Pružalac usluga se ne smatra odgovornim za tehničke smetnje čije porijeklo ne podliježe domeni odgovornosti Pružaoca usluga ili u slučajevima nepredvidljive štete (viša sila) Pružalac usluga ne garantuje nesmetanu dostupnost podataka i može obavljati tehničko održavanje tokom slobodno izabranog vremenskog perioda.

Svi oglasi koji budu objavljeni od strane partnera u tekućem danu do 17:00 h tog dana mogu biti izmijenjeni do 19:00 h istog dana. Po proteku ovog roka oglasi su zaključani i njihov sadržaj ne može biti izmijenjen te će kao takav biti učinjen dostupnim trećim licima.

Ukoliko oglasi sadrže popuste ili obećanje neke druge koristi trećim licima Pružalac usluga neće biti odgovoran za ispunjenje ovih obaveza. Odgovornost za sva data obećanja, nagrade i popuste snosi isključivo Partner.

Obaveze korisnika

Korisnik je jedini odgovoran za sadržaje koje objavljuje na INICIJATOR-u. On vodi računa o tome da posjeduje prava koja se tiču objavljenog sadržaja, i shodno tome, vodi računa da ne narušava prava neke treće strane.

Korisnik se obavezuje da ne objavljuje sljedeće sadržaje:

 • koji su pretjerano subjektivni ili namjerno netačni,
 • koji su u suprotnosti sa moralnim kodeksom, sadrže pornografske sadržaje ili su uvredljivi na bilo koji drugi način,
 • koji povređuju prava trećih osoba, sa posebnim osvrtom na autorska prava,
 • koji predstavljaju povredu važećih zakona ili čine krivično djelo,
 • koji u sebi sadrže viruse ili programe koji mogu nanijeti štetu u funkcionisanju računalnih sistema,
 • koji su u stvari istraživanja ili lančane poruke,
 • koji teže prikupljanju i/ili korištenju ličnih podataka drugih korisnika u komercijalne svrhe.

U slučaju da treća lica podnesu tužbu ili pokrenu drugi postupak protiv Pružaoca usluga pred nadležnim organima zbog objavljenog sadržaja na profilu Partnera ili korisnika fizičkog lica, Partner ili korisnik biti će odgovorni za tako nastalu štetu Pružaocu usluga.

Član 7 – Rješavanje sporova

U slučaju spornih pitanja koja se odnose na korištenje usluga od strane korisnika i Partnera te spornih pitanja u pogledu primjene ugovora, Politike privatnosti ili ovih Uslova korištenja usluga strane će pokušati spor riješiti sporazumno.

U slučaju sudskog spora nadležan je Općinski sud u Travniku.

Član 8 - Stupanje na snagu i izmjene

Uslovi korištenja usluga web stranice INICIJATOR stupaju na snagu danom objavljivanja.

Ovi uslovi poslovanja će se primjenjivati i na korištenje aplikacije koju razvije i pusti u korištenje Pružalac usluga.

Pružalac usluga zadržava pravo da izmijeni Uslove poslovanja a ažurirana verzija Uslova poslovanja će biti dostupi korisnicima na INICIJATOR-u.

S poštovanjem,

Vaš INICIJATOR